تماس با ما

بیرجند شهر من

صیاد شیرازی - مجتمع های تجاری میرداماد - واحد ۱۰۲
بیرجند, خراسان جنوبی
ایران
تلفن : ۰۵۶۳۲۲۲۴۰۰۳
Secondary phone: ۰۹۹۲۲۳۳۷۷۹۰
ایمیل: birjand.shahre.man@gmail.com
Saturday۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
یکشنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
دوشنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰ باز است
سه شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
چهار شنبه۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
پنج شنبه۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ و ۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
جمعهبسته شده